CSM Sibiu

SCMI - sistemul de control intern managerial

Raport privind evaluarea bunurilor primite cu titlu gratuit Link
Raport de evaluare a incidentei de integritate pe anul 2022 Link
MACHETA Raport anual activitate MTS_L544_an_2020 Link
MACHETA SUBORDONATE 2019  Link
Raport de evaluare a incid. de integriatate  Link
Inventarul masurilor de transparenta instituționala si de prevenire a coruptiei Link
Registrul riscurilor potențiale aferente activit la nivelul instituției Link
Raport- Analiza incidentelor de integritate 01.01-31.12.20 Link
 Plan de integritate pentru implementarea strategiei naționale anticoruptie Link
Programul SCIM actualizat pt. 2021 Link
Cod de Etica – revizia I Link